Mokytoja

Mingintė Bertašienė

Įkūrėja/Mokytoja

Aš esu Mingintė Bertašienė. Baigiau Vilniaus valstybinį universitetą, gamtos mokslų fakultetą ir įgijau biologo ir biologijos dėstytojos kvalifikaciją. Esu biologijos mokytoja ekspertė. 31 metus dėstau biologiją 7–8 ir 9–12 (1–4 gimnazijos) klasių mokiniams. Dalyvauju valstybinių egzaminų vertinimo komisijos darbe. Vadovauju mokinių tiriamiesiems darbams. Mano mokiniai dalyvauja konferencijose, respublikiniuose jaunųjų mokslininkų konkursuose.„Įkurdama Gamtos mokyklą noriu savo patirtį pritaikyti, mokant mokinius papildomų užsiėmimų metu. Derindama mokinių įgytas žinias mokykloje, taikydama pažangius metodus ir sukūrus jaukią aplinką, padedu mokiniams geriau pasirengti biologijos valstybiniam egzaminui. Kiekvienas mokinys laikydamas valstybinį egzaminą patiria didelį stresą. Mokytojo užduotis padėti mokiniui stresą suvaldyti. Bendravimas ir bendradarbiavimas mažose grupėse, tėvų įtraukimas į ugdymo procesą suteikia galimybę išmokti mokytis ir pastoviai matyti daromą pažangą, siekiant aukštesnių rezultatų.“ Mokyklos durys visada atviros. Prašome užeiti aptarkime Jūsų vaikų ateitį gamtos mokslų pasaulyje.